Archanioł Michał na fresku Bronzina (www.wikipedia.org.)

Archanioł stanie w Rynku

Był kościół, pomnik wdzięczności armii radzieckiej, teraz pojawi się tam figura Archanioła. Mowa o placu św. Michała na jarosławskim Rynku. To jeden ze zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego. – Figura ma być elementem tzw. małej architektury – mówią w magistracie. Tymczasem trwają tam jeszcze prace rewitalizacyjne.

 

Propozycję projektu, którego wartość wynosi 100 tys. zł zgłosiła jedna z mieszkanek – Elżbieta Kluz. Pomysł tak bardzo spodobał się mieszkańcom, że zagłosowało na niego 1875 osób. Tym sposobem zalazł się w grupie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów i będzie realizowany.

Pomysł zrodził się ponad rok temu przy Jarosławskim Opactwie podczas spotkania grupy „Odrodzenie”. E. Kluz zaproponowała, by w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się wieża nieistniejącego już kościoła, ustawić figurę Świętego Michała Archanioła. Ostatecznie pomysł ten został zgłoszony w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego i zyskał duże poparcie mieszkańców.

 

Jednak nie aż tak skomplikowane?

 – Jakakolwiek zmiana projektu, włącznie z taką, która dotyczyłaby zieleni wykonanego w 2019 roku wiązałaby się z koniecznością ponownego przeprowadzenia całej procedury uzyskiwania wszelkich uzgodnień i opinii, w tym konserwatorskich, a także uzgodnień ze wszystkimi gestorami mediów. Są to bardzo czasochłonne i skomplikowane procedury – informowano w ratuszu jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych na rynku. Jak to się ma do ustawienia figury, która wcześniej nie była planowana w tym miejscu? – Figura ma być elementem tzw. małej architektury, więc nie wymaga dokonywania zmian w projekcie dotyczącym modernizowanej obecnie płyty rynku – wyjaśnia Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jarosławia, przypominając, że ustawienie jej zostało wcześniej pozytywnie zweryfikowane przez wydział zajmujący się jego merytoryczną oceną. Jak będzie wyglądać posąg? Czy będzie górować nad miastem, tak jak przedstawia to zachowana z początku XVIII wieku rycina? – Co do szczegółów związanych z realizacją tego projektu, takich, jak np. dokładny wygląd, czy sposób wykonania, to będą one ustalane w późniejszym czasie – mówi I. Kmiecik. Wiadomo tylko, że na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł.

 

Do trzech razy sztuka

 Przypomnijmy, że próby ustawienia figury Świętego Michała Archanioła na jarosławskim Rynku już były. Przymierzano się do tego co najmniej dwukrotnie. Pierwsza inicjatywa podejmowana była w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ponownie chciano do tego wrócić na początku lat 90. po zmianie ustrojowej, ale wtedy również się nie udało. Michał jest Archaniołem, którego wierni przyzywają w walce przeciw siłom zła. Wierzą, że pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Historycznie jest obrońcą zarówno Izraela, jak i Kościoła. Jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Archanioł Michał jest też ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w ucisku. W 2006 roku Święty Michał Archanioł został obrany patronem Powiatu Jarosławskiego. Nawiązanie do swojego patrona Powiat Jarosławski umieścił w swoim w herbie. To ognisty miecz i waga, atrybuty Św. Michała Archanioła.

 

EK