Andrzej Makar nowym prezesem PGKiM

W piątek, 17 maja podczas konferencji prasowej burmistrz Marcin Nazarewicz przedstawił nowego prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Funkcję tę objął Andrzej Makar.

 

– W dniu wczorajszym rada nadzorcza postanowiła powierzyć funkcję prezesa spółki panu Andrzejowi Makarowi – poinformował już na wstępie konferencji burmistrz M. Nazarewicz. Następnie głos zabrał A. Makar, który podziękował za powierzone mu zaufanie.

– Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za duży kredyt zaufania i nobilitację. Dziękuję radzie nadzorczej za powołanie. Z zawodu jestem inżynierem. Od lat jestem tak naprawdę związany z zielenią publiczną, co mam nadzieję, że pomoże mi w pewien sposób kierować spółką PGKiM, jak również JPK – mówił A. Makar.

Nowy prezes zapytany o plany działania spółki odpowiedział, że zostaną one określone dopiero, gdy zapozna się z dokumentacją.

M. Nazarewicz podziękował także Franciszkowi Gołąbowi, poprzedniemu prezesowi PGKiM za wiele lat pracy na tym stanowisku – Dziękujemy za pracę na rzecz spółki oraz na rzecz miasta – mówił.

 

Skąd takie zmiany?

W pierwszych dniach urzędowania nowego burmistrza poprzedni przewodniczący rady nadzorczej PGKiM złożył rezygnację, co znacznie komplikowało sytuację spółki. Tak więc, by rada mogła podejmować decyzje szybko powołano nowego przewodniczącego. Rada w nowym składzie odwołała prezesa spółki F. Gołąba i na to miejsce powołała A. Makara.

Zmiana na stanowisku prezesa PGKiM to pierwsza zmiana personalna po objęciu urzędu przez burmistrza M. Nazarewicza. Jak się dowiadujemy nie ostatnia, bo już szykują się kolejne.

 

EK