Akcja #RazemNaŚwieta w jarosławskim „Katoliku”

Samorząd szkolny Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, włączając się w organizowaną już po raz trzeci ogólnopolską akcję „Razem na Święta”, zorganizował zbiórkę paczek świątecznych dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Jarosławiu.

 

Ośrodek jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które ze względu na stan zdrowia, bądź orzeczoną niepełnosprawność wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Jego celem jest zapewnienie całodobowej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjno-terapeutycznej, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.

W paczkach ufundowanych przez pracowników i uczniów jarosławskiego „Katolika” znalazły się kosmetyki pielęgnacyjne i rzeczy higieny osobistej, przybory szkolne, materiały plastyczne oraz słodycze. Świąteczne prezenty odebrała w imieniu podopiecznych s. Renata Radomska. Zostały one przekazane podczas spotkania opłatkowego dla społeczności szkolnej, które odbyło się w formule online we wtorek 22 grudnia br.

 

Ks. Grzegorz Delmanowicz