Agata Kolasa-Skiba z tytułem profesora

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu, Agata Kolasa-Skiba została wyróżniona tytułem Honorowego Profesora Oświaty. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

 

Najwybitniejszym nauczycielom wyróżnienia wręczał minister edukacji Przemysław Czarnek. Tytuł Honorowego Profesora Oświaty jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. To również najwyższy stopień awansu zawodowego. Agata Kolasa-Skiba jest doświadczonym pedagogiem. Autorytetem w dziedzinie wychowania przedszkolnego, od wielu lat obdarzana zaufaniem przez dzieci, nauczycieli, rodziców oraz studentów. Pracuje naukowo, ale przede wszystkim jest praktykiem z wieloletnim stażem, nauczycielem przedszkola, muzykiem, logopedą oraz terapeutą pedagogicznym. Opracowuje własne programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania cieszące się uznaniem nauczycieli. – Za dobro najwyższe stawia sobie rozwój dzieci, a swój sukces mierzy sukcesem innych. Wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, którą przekazuje na szkoleniach dyrektorom, nauczycielom ma ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych w naszym regionie – mówią przedstawiciele nauczycieli z jarosławskich placówek. – Tytuł przyjmuję jako wyróżnienie dla całego jarosławskiego środowiska, jak również promocji edukacji przedszkolnej – podkreśla A. Kolasa-Skiba.

tst