Absolutorium udzielone

24 czerwca odbyła się III sesja Rady Powiatu Jarosławskiego podczas której radni udzielili wotum zaufania i uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu za 2023 rok. Oznacza to, że radni akceptują zeszłoroczne działania starosty, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu.

 

Obrady rozpoczęły się od relacji Kamila Dziukiewicza, starosty jarosławskiego z prac Zarządu między sesjami, która została uzupełniona o obszerną informację z prac starosty w tym okresie. Następnie omówiony został raport o stanie powiatu. Starosta K. Dziukiewicz zaprezentował jego skrót, po czym radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. Uchwała została podjęta.

Jednym z ważniejszych punktów sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Agnieszka Mroczka, skarbnik Powiatu poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a Jerzy Batycki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej o takiej samej opinii tej komisji.

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok zostało przyjęte jednomyślnie. Za jego udzielenie podziękował K. Dziukiewicz. – Zgoda buduje. Idziemy razem w kierunku Powiatu Jarosławskigo – mówił starosta.

 

Opr. EK