Absolutorium dla Wójta Gminy Jarosław

W poniedziałek 24 czerwca 2024 r. miały miejsce obrady VII sesji Rady Gminy Jarosław, podczas której radni jednomyślnie udzielili absolutorium i wotum zaufania Elżbiecie Grunt, wójt gminy Jarosław.

 

Na podstawie przedstawionego raportu o stanie gminy za 2023 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Radni Rady Gminy Jarosław udzielili wotum zaufania i absolutorium Elżbiecie Grunt, wójt gminy Jarosław. Za udzieleniem absolutorium głosowało jednomyślnie 15 radnych. – Dziękuję za owocną współpracę z Radą i sołtysami z gminy Jarosław. Podziękowania składam również na ręce pracowników Urzędu Gminy Jarosław i jednostek organizacyjnych. Bez ich wsparcia nie byłaby możliwa realizacja dużego budżetu, jaki ma Gmina Jarosław – dziękowała wójt E. Grunt.

 

Opr. EK