84 Rocznica Pierwszego Transportu do KL Auschwitz

Na Placu Więźniów KL Auschwitz, pod tablicą poświęconą pamięci wszystkich ofiar z Jarosławia i okolic, zebrani złożyli kwiaty oraz odmówili modlitwę. Tym gestem oddali hołd ofiarom w 84. rocznicę wywiezienia mieszkańców ziemi jarosławskiej pierwszym transportem do KL Auschwitz.

 

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu RP. W intencji zmarłych odmówiona została modlitwa „Anioł Pański”, którą prowadził ks. prał. Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski, kapelan Wojska Polskiego. Następnie odbyły się okolicznościowe przemówienia. Głos zabrała m.in. Maria Mielnicka-Talent, córka więźnia obozu Sachsenhausen Mieczysława Mielnickiego (nr obozowy 29 126) oraz inicjatorka powstania tablicy pamiątkowej.

Obchody uświetniła wojskowa asysta honorowa. Nie zabrakło pocztów sztandarowych z jarosławskich szkół. Obecni byli również przedstawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych, rodziny ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, harcerze oraz uczniowie jarosławskich szkół.

Podczas wydarzenia tradycyjnie nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci oraz oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty. Wydarzenie poprzedziła Msza św. w jarosławskiej Kolegiacie.

Organizatorami uroczystości byli: Kamil Dziukiewicz, starosta jarosławski oraz Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”.

EK