Świat wirtualny nowym podwórkiem?

Powrót do szkół to jeden z najbardziej gorących i ciągle powracających tematów ostatnich miesięcy. Nic dziwnego, w końcu większość uczniów jest już wyraźnie zmęczona nauką na odległość. Jakby tego było mało, zaczynają wychodzić problemy psychiczne dzieci związane z tak długim zamknięciem i izolacją.

 

Nauka zdalna w klasach 4-8 jak na razie została przedłużona do 14 lutego. Nie wiele wskazuje na to by, coś w tej kwestii w najbliższym czasie miało się zmienić. Światełkiem w tunelu są szczepienia nauczycieli, które mają ruszyć w najbliższy piątek. Wiele z nich czeka na nie z niecierpliwością. – To szansa, aby przywrócić normalne funkcjonowanie szkół – mówi Andrzej Zięba, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze.

Ewa Szpitman, p.o. dyrektora PPP w Jarosławiu oraz Alina Gral, wicedyrektor.

Więcej szczęścia miały klasy 1-3, które 18 stycznia powróciły do szkół. Zadowolone z tego są nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Wychowawcy klas młodszych zgodnie przyznają, że takiej radości dzieci z powrotu do szkoły w całej swojej karierze jeszcze nie widzieli. Na pytanie odnośnie zaległości uczniów wypowiadają się bardzo ostrożnie. Zwracają uwagę, że są uczniowie, którzy w czasie nauki zdalnej solidnie pracowali, ale też i tacy, którzy tego czasu nie wykorzystali. – Na pewno nauczanie zdalne wpłynęło niekorzystnie zwłaszcza na te najmłodsze dzieci, które potrzebują kontaktu z rówieśnikami – przyznaje A. Zięba.

Skutki mogą być poważne

 Podobnego zdania są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.

– Dzieci potrzebują rówieśników, by prawidłowo się rozwinąć, istnieć w grupie, do której mogą się porównać, odnieść, zbudować swoją samoocenę. Szczególnie ważne jest to dla nastolatków. Co prawda dzieci i młodzież korzystają z możliwości komunikowania się przez Intetrnet, ale to nie to samo co realny kontakt z drugim człowiekiem – wyjaśnia Ewa Szpitman, p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.

Psychologowie nadmieniają, że bez bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami dzieci stają się niepewne. Nie wiedzą jak są odbierane. Nie mają też możliwości uczenia się od rówieśników.

Dzieci, przebywając cały czas w domu, uczestniczą we wszystkim, co się w tym domu dzieje. Są informowane o tym, co przekazują media, na co często reagują niepokojem i lękiem.

– Skutki takiego stresu mogą być poważne. Długotrwały lęk może powodować napady złości, frustracji. Prowadzi do stałego poczucia dyskomfortu, problemów z koncentracją, organizacją dnia, obniżeniem nastroju. Od tego już krok do depresji lub zaburzeń lękowych. Mamy słuszne obawy o zdrowie dzieci, które nie mają możliwości zażywania czynnego wypoczynku, a zamiast tego spędzają czas w łóżkach i przed komputerami – mówi E. Szpitman.

 

Cisza przed burzą

 – Nauczyciel prowadzący lekcję zdalnie nie ma możliwości oceny sytuacji indywidualnej ucznia, jak i sytuacji całej klasy. Nie jest w stanie ocenić dyspozycji i samopoczucia w danym dniu, nie widzi reakcji na swój przekaz, a to uniemożliwia prowadzenie procesu dydaktycznego w sposób efektywny. Rodzice z kolei, są często obciążeni koniecznością nie tylko kontrolowania pracy szkolnej dziecka, ale także pomocą w zrozumieniu nauczanego materiału. Taka sytuacja prowadzi do napięć i nieporozumień w rodzinach – mówi Alina Gral, wicedyrektor PPP w Jarosławiu.

Pracownicy poradni zwracają uwagę, że w trakcie nauki zdalnej „zagubiły się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Wiąże się to z tym, że nauczyciele nie mają możliwości bieżącej obserwacji dziecka i szybkiego wychwycenia trudności szkolnych, co z kolei uniemożliwia podjęcie szybkiej interwencji i udzielenie pomocy.

– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni nagłą ciszą, jaka zapanowała w tym obszarze i obawiamy się, że jest to cisza przed burzą. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani na przyjęcie i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom – mówią E. Szpitman oraz A. Gral.

Mieszkańcy powiatu jarosławskiego mogą skorzystać z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (16 621 41 78; 16 623 07 32), zaś mieszkańcy powiatu przeworskiego mają do dyspozycji Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku (16 648-82-50).

EK