8 – klasisto…Grecja czy Hiszpania? Zagraniczne praktyki zawodowe w ofercieZSTiO

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu od kilku lat regularnie wyjeżdżają na dwutygodniowe praktyki zagraniczne. Wyjazdy realizowane są w ramach Projektów Unijnych ERASMUS + do krajów takich, jak: Niemcy, Hiszpania, Grecja czy Portugalia. Uczniowie nabywają międzynarodowego doświadczenia zawodowego, doskonalą umiejętności językowe oraz realizują bogaty program kulturowy.

Możliwość odbycia praktyk kierujemy do uczniów kształcących się w zawodach oferowanych przez ZSTiO. Dotychczas z takiej możliwości skorzystali uczniowie kierunków: Technik Mechanik, Technik Teleinformatyk, Technik Programista oraz Technik Informatyk. Obecnie na praktykach zawodowych w greckich Salonikach przebywają uczniowie naszej szkoły branżowej.

Wszelkie koszty związane z wyjazdem pokrywają Fundusze Unijne. Uczniowie otrzymują również kieszonkowe na wyjazd.

Uczniowie oprócz staży europejskich odbywają praktyki zawodowe w wielu lokalnych firmach związanych z kierunkiem kształcenia oraz w CKZiU w Jarosławiu.

 

Dołącz do społeczności ZSTiO i skorzystaj.

Oferta edukacyjna skierowana jest również do uczniów z Ukrainy.