77 pomysłów na wydanie miliona

14 czerwca zakończył się nabór projektów do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Wpłynęło 77 propozycji jarosławian na zagospodarowanie 1 miliona złotych.

 

– W dziesiątej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 77 propozycji w pięciu kategoriach zadań – najwięcej, bo aż 37 było projektów „małych” o wartości do 10 tys. zł. W kategorii A1 zgłoszono 10 projektów, w kategorii A2 – 13 projektów, w kategorii B1 – 11 projektów, w kategorii B2 – 6 projektów, a w kategorii C – 37 projektów – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

Wśród zgłoszonych projektów często pojawiają się takie, które dotyczą remontów i wyposażenia sal dydaktycznych w miejskich szkołach, czy przedszkolach oraz zmian, jakie mogłyby się dokonać w ich otoczeniu. Niektóre mają związek z podniesieniem bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych, inne obejmują przebudowy dróg, bądź realizację innych niezbędnych zadań.

Nowatorskim pomysłem jest zapewne budowa ogólnodostępnego toru sprawnościowego na jarosławskich bulwarach, ustawienie poidełek, czy budowa tężni solankowej. Nie brakuje też różnego rodzaju pomysłów na zorganizowanie wydarzeń sportowych, czy kulturalnych, tj. jak konkursy, turnieje, pokazy, biegi.

Wykaz wszystkich propozycji został już opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oraz wywieszony na urzędowej tablicy ogłoszeń. Można go także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

 

Kiedy i jak głosować?

Listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej do 27 sierpnia. Odwołania dotyczące projektów niedopuszczonych do głosowania składać można do 3 września, natomiast na ich rozpatrzenie jest czas do 9 września. 10 września ogłoszone zostaną ostateczne listy projektów. Głosowanie potrwa do 6 października, a ogłoszenie wyników nastąpi do 22 października. W głosowaniu będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Jarosławia, bez ograniczeń wiekowych. Wybierając projekty będzie możliwość oddania tylko trzech głosów: jednego na projekt z kategorii A1 lub A2, jednego na projekt z kategorii B1 lub B2 oraz jednego na projekt z kategorii C. Nie będzie wymagane oddanie trzech głosów – można oddać dwa lub jeden głos. Nie będzie też konieczne głosowanie na jednej karcie – można każdy głos oddać na odrębnej karcie.

EK