75-lecie OSP w Surochowie

W sobotę, 6 maja na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Surochowie odbyło się przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości blisko 400 tys. zł. Tego dnia jednostka obchodziła także jubileusz 75-lecia istnienia.

 

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Surochowie.

Podczas części oficjalnej zaproszeni goście, gratulowali jednostce zakupu nowego samochodu, oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Surochowie do niesienia pomocy potrzebującym. Głos zabrali m.in. Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław, Anna Schmidt, poseł RP, wiceminister rodziny i polityki społecznej, posłowie RP: Mieczysław Kasprzak i Tadeusz Chrzan, Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, st. bryg. Krzysztof Kowal, komendant powiatowy PSP w Jarosławiu, druh Stanisław Górski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz druh Władysław Maziarka, prezes OSP Surochów.

Poświęcenia nowego wozu dokonał ks. Krzysztof Pelc, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Surochowie. Natomiast kluczyki i dowód rejestracyjny przekazały: wójt E. Grunt oraz wiceminister A. Schmidt.

Uroczystość była również sposobnością do wręczenia medali i odznaczeń. Tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Surochowie otrzymała Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Aktu dekoracji sztandaru dokonał druh S. Górski w asyście st. bryg. K. Kowala.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP wyróżniło strażaków ochotników tej jednostki. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Lucyna Olewińska i Dariusz Jonak, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Ewelina Frącz i Wojciech Malec, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Anna Kołodziej-Malec i ks. K. Pelc, zaś Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Wioletta Maciałek i Krzysztof Kwoka. Szczególne podziękowania trafiły również do przedsiębiorcy z Surochowa: Stanisława Habudy i jego małżonki, którzy wspierają jednostkę finansowo.

Poprzedni wóz strażacki, który dotychczas był na wyposażeniu jednostki został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełkiniach.

EK