Wydadzą 700 tys. zł na cztery stoiska. Jedni widzą w tym rozrzutność, ale są też uważający, że dobre rozwiązanie musi kosztować.

700 tys. zł za cztery kramy na Rynku

Wzdłuż ściany jarosławskiego ratusza, na której wyeksponowane są tablice honorujące ważne postaci lub wydarzenia, montowane są cztery drewniane konstrukcje mające pełnić rolę stoisk handlowo-wystawienniczych. Ich koszt wyniesie prawie 700 tys. zł. Mieszkańcy dziwią się i dopytują, kto wpadł na tak kosztowny pomysł i czemu ma służyć przysłonięcie tablic honorujących postać honorowego obywatela Jarosławia św. Jana Pawła II i płaskorzeźby z popiersiem Józefa Piłsudskiego.

 

Ekspozycyjna ściana ratusza staje się zapleczem dla stoisk. Kto dał na to zgodę? – pyta mieszkaniec Jarosławia. – Pomieszanie stylów. Nie komponują się z charakterem jarosławskiej starówki – dodaje inny. – Mogli je ustawić od strony kamienic, a nie tuż przy ratuszu – uważa kolejny. – Tam gdzie teraz remontują byłoby lepiej je zbudować. Wzdłuż ściany ratusza, gdzie jest wejście do Straży Miejskiej – to kolejna uwaga. Czytelnicy dopytywali także o koszt tych stoisk oraz czy są ustawiane na stałe, czy też będą demontowane. – Jarosław był kiedyś kupieckim i bogatym miastem, a Rynek był miejscem handlu. Czyżby te czasy wracały – zastanawiał się jeden z naszych rozmówców zwracając od razu uwagę, iż nie wierzy w powrót Jarosławia do świetności.

Stoiska są składane od trzech tygodni. Jak informuje magistrat będzie ich cztery, czyli tyle ile już powstaje. – Ich koszt wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz instalacjami to 692 736,00 zł. Stoiska te nie są trwale związane z gruntem. Będą przystosowane do niesprzyjających warunków atmosferycznych, ale nie do stałego funkcjonowania w okresie zimowym. Mają być wykorzystywane w celach handlowych, wystawienniczych, tematycznych, do organizacji wydarzeń kulturalno – turystycznych, itp – informuje Dorota Wilk z Kancelarii Burmistrza Jarosławia. – Ustawienie stoisk zostało zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków. Ma to związek m.in. z usytuowaniem w tym miejscu w płycie Rynku odpowiednich studni z mediami, w których znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczna, niezbędne do funkcjonowania stoisk – dodaje D. Wilk, zaznaczając że przynajmniej na razie nie jest przewidywana zmiana lokalizacji stoisk, ani ich demontaż.

Na płycie Rynku mają pojawić się także kosze na odpady, zieleńce na Placu Świętego Michała, w płycie Rynku zostanie także wyeksponowane domniemane miejsce straceń (pręgierz) w pobliżu siedziby Straży Miejskiej.

erka