6 mln zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu to jedna z głównych tegorocznych inwestycji powiatu. Jej koszt oceniany jest na blisko 6 mln złotych. Połowa z tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i te pieniądze już pozyskano, a radni na ostatniej sesji rady Powiatu Jarosławskiego dołożyli je do budżetu powiatu.

 

Resztę sfinansuje powiat jarosławski. – Niewykluczone, że i te pieniądze pozyskamy z funduszy zewnętrznych – deklaruje starosta Stanisław Kłopot.

– W roku szkolnym 2020/2021 placówka kształci i sprawuje opiekę wychowawczą dla 219 osób. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy edukacyjnej i wychowawczej i zapewnienie dostępności do tych obiektów – dodaje starosta.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa budynku głównego SOSW w Jarosławiu, z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych. Planowany jest m.in. montaż windy osobowej obejmującej poziomy 0 — 2 i wykonanie nowego wejścia do przedszkola na parterze wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W zakres działań są także wymiana stolarki okien i drzwi zewnętrznych.

opr. erka