40 lat Zespołu „Dolanie”

W niedzielę, 20 września, jubileusz 40-lecia istnienia i prowadzonej działalności artystycznej świętował Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Gniewczynie Łańcuckiej, skąd Jubilaci bryczką wyruszyli do Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Trynieckiej. Tam czekał na nich piękny tort i życzenia złożone przez: sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – Annę Schmidt-Rodziewicz, członka Zarządu

Województwa Podkarpackiego – Annę Huk, wójta Gminy Tryńcza – Ryszarda Jędrucha, a także radnych Rady Gminy Tryńcza na czele z przewodniczącą Zofią Nowak oraz pozostałych gości. Nie zabrakło również występów artystycznych – na scenie oprócz Jubilatów wystąpił Zespół „Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej.

DP/UG Tryńcza