130 rocznica urodzin ks. Jakuba Makary

Ks. Jakub Makara urodził się w Jaworniku Polskim 26 kwietnia 1891 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W latach 1917- 1926 jako katecheta, uczył w 18 szkołach na terenie parafii w Rudniku, Samborze, Łańcucie  i w Rzeszowie.

 

Z dniem 2 lipca 1926 roku biskup przemyski Karol Józef Fiszer przenosi księdza Makarę do Jarosławia. W Jarosławiu przebywał przez prawie 35 lat. Mieszkał przy ulicy Kraszewskiego 12, w której również mieszkała znana w mieście Czesława Romana Puzon ps. „Baśka’ rozstrzelana pod koniec okupacji w lesie kidałowickim. W Jarosławiu pierwszym zajęciem księdza Makary było objęcie posady katechety w prywatnym żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. Emilii Plater. Ksiądz Jakub na stanowisku katechety pracowała przez 26 lat, do 1952 roku. Po przejściu na emeryturę zajął się pracą naukową. Jako badacz dziejów kościoła i miasta Jarosławia napisał: „Dzieje parafii jarosławskiej”. Pracę autor podzielił na trzy zasadnicze rozdziały: „Od początków do ustanowienia Kolegiaty, czyli do 1523 r.”, „Od założenia Kolegiaty do śmierci Anny Ostrogskiej 1523- 1635”, „Od śmierci Anny Ostrogskiej do rozbioru Polski 1635-1772”. Pracę została oparta na dokumentach źródłowych, opisuje sprawy związane z funkcjonowaniem parafii. Bez dyskusji jest to encyklopedia wiedzy, szczególnie o Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych oraz     o pozostałych Kościołach, jak również o właścicielach miasta, mieszkańcach i ich życiu codziennym. Jest to pozycja bardzo cenna, oparta na wielu dokumentach, aktualnie nieistniejących. Dzieje parafii jarosławskiej początkowe były drukowane w odcinkach                w Jarosławskich Wiadomościach Parafialnych, wydawanych przez Parafię Bożego Ciała, które to ks. Jakub Makara redagował. W 120 rocznicę urodzin autora w 2011 roku, staraniem o. Albina Sroki, franciszkanina z klasztoru w Jarosławiu, ukazał się reprint książki ks. Jakuba Makary. Dla docenienia pracy ks. Jakuba na rzecz utrwalania historii Jarosławia i dziejów jarosławskiej parafii, 15 października 2013 roku w budynku dawnego kolegium jezuickiego otwarto Archiwum im. ks. Jakuba Makary. Warto nadmienić, że oprócz 130 rocznicy urodzin ks. Jakuba Makary to również w bieżącym roku przypada 85 rocznica napisania dziejów parafii, jak i 95 rocznica objęcia przez księdza posady katechety w jarosławskich szkołach. Ksiądz Jakub Makara zmarł 8 października 1965 w wieku 74 lat i został pochowany na cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości, Jaworniku Polskim

 

Jerzy Czechowicz