„Świątynie Jarosławia”: Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Do 24 grudnia 1977 roku punktem duszpasterskim w tej części parafii farnej była kaplica w budynku parafialnym przy ul. 3 Maja. Z uwagi na rosnące potrzeby w grudniu 1977 roku wybudowano osobną kaplicę, która służyła do 1985 roku. 8 września 1982 roku otrzymano pozwolenie na budowę kościoła. Projekt dwupoziomowej świątyni o powierzchni 2929 m² wykonali inż. Adolf Szczepański z Warszawy oraz inż. Mieczysław Wilk i inż. Jolanta Błaszczyk. Księdzu Marianowi Rajchelowi pomagał Komitet Budowy Kościoła. Kierownikiem budowy był Zenon Sznajder, a majstrem Franciszek Woś. Zatrudniono specjalistyczne ekipy. Wiele prac wykonali sami parafianie. Już w marcu 1985 roku ukończono stan surowy. Budowę finansowali mieszkańcy. Poświęcenia świątyni dokonał w dniu 9 października 1985 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk. Dla potrzeb duszpasterskich zbudowano także budynek katechetyczny oraz księgarnie św. Maksymiliana. Dla Sióstr Służebniczek wybudowano dom zakonny, a w nim ochronkę dla dzieci przedszkolnych. Po złożeniu rezygnacji przez ks. Rajchla z funkcji proboszcza metropolita przemyski dnia 16 sierpnia 1997 roku mianował proboszczem parafii NMP Królowej Polski ks. Edwarda Chmurę. Od sierpnia 2014 roku proboszczem jest ks. Krzysztof Szczygielski.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości’